The great teacher inspires! ”
—William Arthur Ward

Thạc sỹ Ngô Quốc Phong tốt nghiệp Cử nhân Ngữ văn Anh ĐHKHXH&NV TP.HCM năm 2004 vàThạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) của trường Kinh doanh Solvay, Brussels, Bỉ vào năm 2011.

Thầy có hơn 12 năm kinh nghiệm và từng giảng dạy tại nhiều trung tâm Anh Ngữ hàng đầu Tp.HCM.

Thầy từng đạt 110/120 điểm TOEFL iBT (năm 2008) và 990/990 điểm TOEIC (năm 2013) ngay lần thi đầu tiên. Thầy tự tin có thể đạt 990 trong bất kỳ đề thi thực tế nào. Bạn có thể ký giao kèo để chỉ định thầy thi vào 1 ngày bất kỳ. Nếu thầy đạt dưới 990, thầy sẽ gửi bạn 5 triệu. Ngược lại, nếu thầy đạt 990, bạn sẽ gửi lại thầy lệ phí thi (790.000 VNĐ) và 5 triệu. Số tiền 5 triệu này bạn sẽ cùng thầy đi đến báo Tuổi Trẻ để làm từ thiện đứng tên của bạn.

Thầy đã tham gia quản lý, trợ giảng hoặc phiên dịch cho các khóa học MBA và công ty như:

Royal Business School – Trường kinh doanh Hoàng Gia

MBA Program of Paris Graduate School of Management – Chương trình MBA của Cao học Quản trị Paris

“Key to Success – CEO” gameshow on VTV1 – Gameshow “Chìa khóa thành công – CEO” trên kênh VTV1

TNS Market Research Company – Công ty Nghiên cứu Thị trường TNS

Kusto Group – Tập đoàn Kusto

Manulife Vietnam – Công ty Bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam